Bekämning av blomsterlupin

Bekämpning av blomsterlupin, 2024. Bekämpning av blomsterlupin. Har har man använt sig av tekniken slåter.

I början av juli startade parkavdelningen tillsammans med ferieungdomarna att bekämpa blomsterlupinerna.

Blomsterlupin omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Därför plockades först blommorna som transporterades till återvinningscentralen och lämnades på anvisad plats. Sedan bekämpades resterna av lupinen genom slåtter.

Vill du läs mer om invasiva växter, läs mer här.