Ekonomiska problem

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Den som bor i Älvsbyn och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (kallades tidigare för socialbidrag). Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver.

Vem beviljas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd beviljas om behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. I regel har man inte rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken eller andra tillgångar. Man ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Man ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som finns att tillgå, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Hit kan du vända dig

IFO, Individ och familjeomsorgen

Vill du veta mer

Rädda Barnen – om barnfattigdom