Develoop – Jämställdhet för hållbar regional utveckling

Bild på Develoops logotyp.

Develoop vill bidra till att minska de negativa effekter som ojämställdhet innebär. Projektet ska genom att metoder/modeller/arbetssätt plockas ihop till en verktygslåda, främja jämställdhet. Arbetet görs tillsammans med målgrupperna, företag i Norrbotten och lokala tillväxtfrämjare.

Målet är att få konkurrenskraftiga företag i Norrbottens inland som på längre sikt visar på ökad lönsamhet och innovativ, inkluderande verksamhet, attraktiva för både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder.

Projektet ska genom nya metoder/modeller/arbetssätt arbeta för att främja jämställdhet hos projektets målgrupper. Dessa målgrupper är företag i Norrbottens inland samt lokala tillväxtfrämjare. Projektägare är Region Norrbotten. Projektet pågår under perioden 2019-10-01 – 2022-12-31.

Samverkande parter

Jämställdhetsmyndigheten, Luleå tekniska universitet, Älvsbyns kommun och Strukturum i Jokkmokk AB. Associerad part är Arvidsjaurs kommun.

Bild på samverkande parters logotyper.