Uppleva och göra – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom “Uppleva och göra”.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Bidragsregler

Kultur och Fritid

Föreningsuppgifter
Ansökan om arrangörsstöd
Redovisning arrangörsstöd
Ansökan om stöd vid jubileum
Ansökan om stöd till kulturföreningar
Ansökan om driftbidrag till föreningsägda anläggningar
Ansökan om startbidrag
Ansökan om halltider
Ordningsföreskrifter sporthallar
Tillbudsrapport Fritid & kultur
LOK ansökan
Närvarokort
Stipendium
Miljöpris (Information om nominering)

Landsbygdsutveckling 

Ansökan om Byautvecklingspeng
Blankett ansökan om bidrag bygdegård
Föreningsuppgifter byaföreningar

Älvsbyns kommun 150 år

Ansökan om utökat bidrag för byaförening – Älvsbyns kommun 150 år