Kommunala bolag

Älvsbyns kommun har tre helägda aktiebolag. Moderbolaget heter Älvsbyns Kommunföretag AB. Därutöver finns två dotterbolag. Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB.

Älvsbyns Kommunföretag AB

Älvsbyns kommunföretag AB är kommunens moderbolag och styrelsen består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Ersättare i bolaget är de som är utsedda att vara “Ersättare 1” i kommunstyrelsen.

https://www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/kommunstyrelse/kommunstyrelsens-ledamoter/

Älvsbyns Fastigheter AB

Information om Älvsbyns fastigheter finns på:

Älvsbyns fastigheter

Information om Älvsbyns fastigheters styrelse finns på:

Styrelsen Älvsbyns Fastigheter AB

Älvsbyns Energi AB

Information om Älvsbyns energi finns på:

Älvsbyns energi

Information om Älvsbyns energis styrelse finns på:

Styrelsen för Älvsbyns Energi AB