Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare till grundskolelever ska logga in till InfoMentor och göra frånvaroanmälan via den plattformen.

Gymnasieelever och deras vårdnadshavare kan göra frånvaroanmälan via Skola24 eller genom att kontakta skoladministratören.

Om du har gett elevens mentor ditt mobiltelefonnummer/din e-postadress, får du ett sms eller ett mejl som kvitto (klassföreståndaren lägger in informationen i datorverktyget Skola24 som sen sköter om kvittensen). Detta kvitto går alltså till vårdnadshavaren fram till dess eleven blir myndig.

Om du inte får någon kvittens när du frånvaroanmält ditt barn via Skola24 ska du kontakta ditt barns mentor och berätta det.