Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning innebär att du läser kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. För varje kurs finns det en kursplan. Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan, skolår 1–9, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. Du får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har var och en som:

  • är vuxen (gäller från och med 1 juli det år man fyller 20 år)
  • saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan

Du börjar på den nivå där du befinner dig vid kursstart.

Du som inte har svenska som modersmål bör ha klarat av din SFI (svenska för invandrare) innan du inleder studier på grundläggande nivå.