Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden består av fem ordinarie ledamöter med fem personliga ersättare under mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

Ledamöter

Stefan Lindbäck (m) ordförande, Älvsbyn
Johan Håll (c) vice ordförande, Finnäset
Robert Forsberg (s) Älvsbyn
Cecilia Goldkuhl (s) Älvsbyn
Orvo Hannlöv (sd) Älvsbyn

Ersättare

Hans Eriksson (m) Älvsbyn
Magnus Danielsson (c) Tväråselet
Alexandra Brännmark (s) Älvsbyn
Ulf Lundberg (v) Älvsbyn
Esbjörn Henriksson (L) Älvsbyn

Sammanträdesplanen ligger på kommunens officiella anslagstavla.