Fritidshem

Undervisningen i fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men eleverna utmanas också kontinuerligt genom att de inspireras till nya upptäckter.

Fritids är till för barn i åldern 6-12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritids före och efter skoldagen samt på loven.

Vi har öppet måndag till fredag från klockan 06.00 fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till klockan 18.00.

På Knut Lundmarkskolan finns sex fritidshem, samt ett fritidshem på Parkskolan, med totalt cirka 170 inskrivna elever.

Vintergatans fritidshem

Norrskenets fritidshem

Här går elever från förskoleklass A.

Telefon: 076-141 54 92

På Norrskenet arbetar Jessica Larsson, Allis Enholm och Anna Lundberg.

Andromedas fritidshem

Här går elever från förskoleklass B.

Telefon: 070-601 51 07

På Andromeda arbetar Jenny Lundström, Nina Lindlöf, Ghadir Akram Khazaal och Carina Renlund.

Svarta hålets fritidshem

Här går elever från klass 2A och 2B.

Telefon: 076-140 11 06

På Svarta hålet arbetar Natella Khnkoyan, Camilla Bergman och Ann-Sofie Berg.

Vintergatans fritidshem

Här går elever från klass 3A och 3B.

Telefon: 076-148 41 61

På Vintergatan arbetar Ellie Isaksson och Linnea Åberg.

Orions fritidshem

Här går elever från klass 1A och 1B.

Telefon: 070-148 06 35

På Orion arbetar Sven Fredriksson och Linda Jacobsson.

Plutos fritidshem

Bedriver sin verksamhet på Parkskolan. Här går elever från klass 1C och 1D.

Telefon: 076-102 97 83

På Pluto arbetar Anna Byström och Elisabeth Blomqvist.

Raketens fritidshem

Här går elever från Månen och Raketen.

Telefon: 070-203 51 08

På Raketen arbetar Nina Lindlöf, Anna Lundberg och Therese Lundberg.

Schema för abonnerad tid på fritids

Här kan du ansöka om fritidsplats

Här kan du läsa fritidshemmens gemensamma mål

Fritidshem – regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Läs gärna våra styrdokument på Skolverket