Personal Knut Lundmarkskolan

Under läsåret 2023/2024 arbetar följande personal på Knut Lundmarkskolan.
(Listan uppdateras löpande).

Förskoleklass

FKL A: Amanda Sundh, Anita Bylander och Ulrika Lindlöf.

FKL B: Johanna Hugosson, Johan Nilsson, Helena Wennström och Ida-Mari Lindberg.

Årskurs 1

1A: Helén Bohman och Johanna Granström.

1B: André Thelin och Johanna Granström.

1C (bedriver sin verksamhet på Parkskolan): Karin Lindberg Näslund, Linda Hedlin och Annika Karlsson.

1D (bedriver sin verksamhet på Parkskolan): Kerstin Viklund och Linda Hedlin. 

Årskurs 2

2A: Emelie Stenvall och Julia Viklund

2B: Beatrice Sundberg och Mikaela Dahl Lang

Årskurs 3

3A: Annelie Larsson och Malin Åhlund

3B: Maria Livbom och Malin Åhlund

Raketen – Anpassad grundskola

Ulrica Hedman, lärare

Nina Lindlöf, elevassistent

Anna Lundberg, elevassistent

Månen – Anpassad grundskola

Caroline Kjerrulf, lärare

Therese Lundberg, elevassistent

I delar av den anpassade grundskolans undervisning har eleverna andra lärare

Musik: Maria Andersson

Trä- och metallslöjd: Matti Tuuri

Hem och konsumentkunskap: Karina Westerlund Nilsson och Erica Engström

Fritidshem

Norrskenets fritidshem (förskoleklass A )

Jessica Larsson och Ghadir Akram Khazaal

Andromedas fritidshem (förskoleklass B)

Jenny Lundström och Emma Lindkvist

Orions fritidshem (åk 1)

Sven Fredriksson, Linda Jacobsson

Svarta hålets fritidshem (åk 2)

Natella Khnkoyan och Camilla Bergman

Vintergatans fritidshem (åk 3)

Ellie Isaksson, Linnea Åberg

Plutos fritidshem (1C och 1D, på Parkskolan)

Elisabeth Blomqvist och Anna Byström

Raketens fritidshem (anpassad grundskola)

Nina Lindlöf, elevassistent

Anna Lundberg, elevassistent

Therese Lundberg, elevassistent

Musik

Maria Andersson

Specialpedagog

Erika Westerlund 070-224 84 07

Speciallärare

Erika Areljung

Sonja Eliasson

Idrott (åk 2 och 3)

Linnea Åberg

Tal- och språkpedagog

Anna-Karin Lindström

Övrig personal

Carina Renlund, Ann-Sofie Berg, Emma Östman, Anna-Lena Pettersson, Caroline Lenasdotter Nilsson, Lilly Lidman, Allis Enholm.

Skolmatsalsbiträden

Ann-Christin Strand, Marlene Ihrström och Jeanette Larsson

Älvåkraskolans kök

Kontakta Älvåkraskolans kök vid frågor kring skolmaten.

Telefon: 0929-171 60

Lokalvårdare

Monika Winberg

Skolsköterska

Linda Hamberg
Telefon: 0929-173 13, mobil:070-601 75 72
E-post: linda.hamberg@alvsbyn.se

Skolläkare

Tid hos skolläkaren Göran Stjärnholm bokas via skolsköterskan på skolan.

Skolkurator 

Petra Mattsson
Telefon: 070-672 67 56
Ring, maila eller skicka sms för rådfrågning eller tidsbokning.

Skolpsykolog

Tid hos skolpsykolog ges vid behov till elever där behov föreligger.

Kontakt med skolpsykolog fås via Elevhälsoteamet på skolan.