Anpassad grundskola

Raketen – Anpassad grundskola

Ulrica Hedman, lärare

Nina Lindlöf, elevassistent

Anna Lundberg, elevassistent

Telefon: 070-203 51 08

Månen

Caroline Kjerrulf, lärare

Therese Lundberg, elevassistent

Telefon: 070-600 05 34

I delar av den anpassade grundskolans undervisning har eleverna andra lärare

Musik: Maria Andersson

Trä- och metallslöjd: Matti Tuuri

Hem- och konsumentkunskap: Karina Nilsson och Erica Engström