Lyan

Bild på Lyans entré

Lyan är en avdelning för barn mellan 2-5 år. I vår verksamhet ger vi tid till lek och lärande både inomhus och utomhus. Det är genom leken barnen bearbetar sina upplevelser och lär i samspel med andra.

Bild på leksaker

Verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Vi jobbar i projektform där vi tar tillvara barnens intressen och stimulerar lusten och nyfikenheten att utforska och lära vidare.

Bild på ett barn som målar