Knalledagen

Medborgardialog kring drömläge och boendedrömmar

Idag, fredag den 5 juli deltog Älvsbyns kommun på den årliga Knalledagen. Kommunen välkomnade till en medborgardialog kring drömlägen, boendedrömmar och framtidsplaner gällande boende i kommunen. Vice kommunstyrelsens ordförande och ordförande miljö- och byggnadsnämnden Stefan Lindbäck, kommunchef Anna Lindberg, byggnadsinspektör Ashad Namah och samhällsplanerare Linnéa Isaksson fanns på plats för att svara på frågor och berätta om olika möjligheter.

Knalledagen 2024, medborgardialog om boendedrömmar och framtidsplaner.Knalledagen 2024, medborgardialog om boendedrömmar och framtidsplaner.Knalledagen 2024, medborgardialog om boendedrömmar och framtidsplaner.

– Det var en hel del medborgare som kom för att besöka Älvsbyns kommuns tält för att diskutera olika boendeformer och berätta om deras boendedrömmar. Vi är tacksamma till alla som kom förbi och ville dela sina tankar och funderingar med oss, säger Anna Lindberg.