Inför dina studier

Det är mycket att tänka på inför kursstart. Den mesta informationen om vad som gäller för just din studiestart hittar du i ditt antagningsbesked från oss. Saknar du det när kursstarten närmar sig kan du alltid ta kontakt med studie- och yrkesvägledare så får du rätt information.

Vuxenutbildningens kurser som läses på skolan

Ska du läsa kurser på plats hos vuxenutbildningen sker undervisningen på Vuxenutbildningens lokaler på Storgatan 25.

Ska du läsa på distans

Distans innebär att du själv bestämmer på vilka tider du studerar.

All kommunikation med utbildningsanordnaren sker via internet. Du behöver ha tillgång till dator med webbkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Denna utbildningsform passar dig som har förutsättningar att bedriva självstudier.

Slutprov i kursen sker via webbkamera eller på plats. I vissa kurser ingår dessutom nationellt prov. Det nationella provet görs på plats hos utbildningsanordnaren. Kontakta anordnaren för att boka dag och tid för ditt nationella prov.

Kurslitteraturlista hittar du under respektive utbildningsanordnare.

Ska du läsa kurser på nätbaserad distans får du ett e-postmeddelande med information och inloggningsuppgifter direkt från anordnaren. Tänk på att det, för vissa e-postläsare, kan hamna i skräpposten första gången. Det är också din utbildningsanordnare som du kontaktar om du har några frågor kring din utbildning eller behöver hjälp med till exempel din inloggning.

Yrkesutbildning eller lärling

Informationen inför kursstart kan skifta mellan olika utbildningar. All information du behöver inför kursstart får du av Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare samt yrkesutbildningens utbildningsanordnare

Betyg i vuxenutbildningen

Samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog.

När du har genomfört en kurs får du betyg. Önskar du utskrift av ditt betyg beställer du detta via e-tjänsten se länk Beställa betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Ett betygsdokument med dagens kurser kallas “Utdrag ur betygskatalogen”. Äldre betyg med betygsskala IG–MVG skrivs ut på ett “Samlat betygsdokument”.
Den nuvarande betygsskalan har beteckningarna A–F, där A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F innebär icke godkänt.

Studieekonomi

Studiemedel består av bidrag och lån och det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut studiestödet. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. För dig som har barn under 18 år finns även tilläggsbidrag att söka.

Läs mer på CSN:s hemsida www.csn.se eller via telefon 0771- 27 60 00.

Avbrott

Om du påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen (7kap §1 Förordning om vuxenutbildning).  Om du är antagen till fler än en kurs och det blir ett avbrott i dina studier så kommer det automatiskt att bli avbrott även på de efterföljande kurserna.

Subvention för dig som pendlar på grund av studier

Du som bor (är folkbokförd) i Älvsbyns kommun och studerar i någon av kommunerna Älvsbyn, Luleå, Boden eller Piteå kan få tåg- eller busskortet subventionerat med 50 %.

Bidrag till dig som pendlar på grund av studier

Ett studieintyg ska lämnas in första gången man nyttjar subventionen och sedan en gång per år, för att vi ska kunna kontrollera att du har rätt till bidraget.
Kontakta Vuxenutbildningen för att få ditt intyg!

Ledighet

Om du ska vara ledig under din studietid ska du ansöka om det hos rektor.
Här ansöker du om ledighet