Holken

Holken är en avdelning för barn mellan 3 och 5 år.

På Holken arbetar vi för att främja barnens inflytande genom att lyssna och ta tillvara på barnens intressen och åsikter.

För ett meningsfullt och hållbart lärande är det viktigt med motiverade barn därför vill vi att barnen är delaktiga i planering, reflektion och dokumentation av det som sker i verksamheten.

I vår undervisning lyfter vi fram barns olikheter och olika sätt att tänka och strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att förhålla sig till andra på ett respektfullt sätt.

Vi ser det som en del av vårat uppdrag att blanda kreativitet, lek och lust med utmaningar och en lärande miljö.