Haren

Haren är en avdelning för barn 1-3 år.

På Haren är språk och kommunikation ett ledord för oss och vi uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust att lära genom lek och glädje i samarbete med andra barn och pedagoger. Samtal i vardagliga situationer, sång, rim, ramsor och teckenspråk som stöd i kommunikation (TAKK) är verktyg som används varje dag.

Vi ser samverkan med hemmen som en viktig del i vår verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Vi nås på 076-809 25 01.