Gräsmattor får blomma

Gräsmattan får blomma.Gräsmattan får blomma.

Ängarna tillhör våra mest artrika miljöer, medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Älvsbyns kommun vill hjälpa insekterna genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor. Det innebär att gräset inte kommer att klippas på vissa grönytor. På blommande ängar hittar pollinatörer mat och fjärilslarver hinner utvecklas till nya fjärilar.

Skylt om att gräsmattor får blomma.

Älvsbyborna kommer att ha god tillgång både till områden med kortklippta gräsmattor som kan användas för exempelvis picknick eller bollspel och områden med högre gräs och blommande örter där de kan njuta av vackra blomsterängar fulla med fladdrande fjärilar och surrande humlor. Kommunen klipper alltså även fortsättningsvis hela eller delar av gräsytor i vissa områden.

Har du frågor eller funderingar, kontakta vår miljöstrateg Filippa Ekroth.