Kontakta Kulturskolan

Vi som jobbar på kulturskolan är

Börje Andersson borje.andersson@alvsbyn.se

Maria Andersson maria.andersson@edu.alvsbyn.se

Janina Björling janina.bjorling@edu.alvsbyn.se

David Sandström david.sandstrom@alvsbyn.se

Anders Kristoffersson anders.kristoffersson@alvsbyn.se

 

Älvsbyns Kulturskola
942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 77, 0929-170 00 vx
kulturskolan@alvsbyn.se