Special-/talpedagog i förskolan

Specialpedagoger och talpedagog i förskolan

Anna-Karin Lindström

Talpedagog, övergripande på alla förskolor​. Talpedagog och specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation.
anna-karin.Lindstrom@edu.alvsbyn.se

Mer information och kontaktuppgifter

Jenny Söderberg

Övergripande specialpedagog på förskolorna Pärlan, Västermalm, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel​.
jenny.soderberg@edu.alvsbyn.se

Kristina Groth

Specialpedagog på Timmersvansens förskola och resursavdelning Grytet​.
kristina.groth@edu.alvsbyn.se

Anna Niemi

Specialpedagog på Åsens förskola och resursavdelning Kotten​.
anna.niemi@edu.alvsbyn.se

Specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (Lpfö-18, s. 2).

Specialpedagogik utgår ifrån de tre nivåerna som är; individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Specialpedagogik i verksamheten synliggörs dels utifrån att specialpedagogerna i handledning/rådgivning tillsammans med pedagogerna arbetar för en delaktig- och tillgänglig lärmiljö. Detta utifrån ett medvetet arbetssätt, synsätt och förhållningsätt som gynnar individen och gruppen.

På varje förskola finns en broschyr med ytterligare information och kontaktuppgifter.