Energirådgivning företag och föreningar

Energi- och klimatrådgivaren ger råd till företag och föreningar om energihushållning och elproduktion med solceller. Rådgivning kan ske på distans via telefon eller via mejl eller vid en energigenomgång på plats i företagets eller föreningens lokaler.

Energi- och klimatrådgivaren föreläser på företagarträffar och föreningsträffar i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren för att ställa din fråga, boka ett rådgivningsbesök eller boka ett föredrag. Kontaktuppgifter finns här: Energirådgivning

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och är kostnadsfri att använda. Statligt finansierade energi- och klimatrådgivare får ge råd och tips men får enligt lag inte utföra energikartläggningar eller andra typer av konsultarbete.

På den regionala nivån i Norrbotten finns Energikontor Norr som har sitt huvudkontor i Luleå. Företag som vill ha råd om energieffektivisering och hjälpa att söka bidrag kan även kontakta Energikontor Norr (se länk nedan).

Tips på var du kan hitta mer information om energieffektivisering och energirelaterade produkter

Energimyndigheten
Energimyndighetens YouTube-kanal
Boverket
Sök certifierade installatörer av förnybar energi
Facebooksida för Energi- och klimatrådgivningen i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog

Tips för företag generellt

Energikontor Norr
Energikoll i små och medelstora företag (Broschyr från Energimyndigheten)
Solelportalen – en vägledning om solceller
Lokal elnätägare i dessa kommuner är Vattenfall Eldistribution
Handbok för nordlig solel (Rapport från RISE baserat på deras solcellsforskning i Piteå)
Gröna hyresavtal för lokaler (Broschyr från Fastighetsägarna Sverige)
Hitta energiexperter som är certifierade att göra energideklarationer
Förslag på miljöpolicy för små företag
Energilyftet

Om energiskatt på el för företag

Tjänsteföretag i Norrbottens län har, precis som privatpersoner, rätt till sänkt energiskatt för el
Vissa företag som industriella verksamheter, jordbruk och datorhallar betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt för el för relevanta delar av verksamheten

Branschspecifika tips för företag

BeLivs (för livsmedelsbranschen)
Besmå (för byggbranschen – småhus)
BeBo (för fastighetsbranschen – flerbostadshus)
Belok (för fastighetsbranschen – lokaler)
LÅGAN – för energieffektiva byggnader
Greppa Näringen (för lantbruk)
LRF – Spara energi (för lantbruk)
LRF – Dieselsnurran (för lantbruk)

Broschyr om hur du som ägare till flerbostadshus kan hantera krav på individuell mätning och debitering av värme (IMD) (för fastighetsbranschen – flerbostadshus): IMD energieffektivisering infoblad 210325

Hållbara transporter

Miljöfordon.se
Network for Transport Measures (beräkningsverktyg för att uppskatta miljöpåverkan av transporter)
SÅ Klimat Calc (beräkningsverktyg för att uppskatta klimatpåverkan från maskiner och lastbilar, betaltjänst från Sveriges åkeriföretag)

Tips på var företag och föreningar kan ansöka om bidrag för energi- och klimatåtgärder

För information om bidrag som gäller solceller eller energilagring kopplat till egen småskalig elproduktion, se Solelportalen ovan.

Klimatklivet (kan sökas för t.ex. publika laddstationer och laddstationer för tunga fordon) (Naturvårdsverket)
Klimatklivet (Länsstyrelsen)
Ladda bilen (bidrag för icke-publika laddstationer avsedda för t.ex. personal eller de boende i ett flerbostadshus) (Naturvårdsverket)
Investeringsstöd för publika laddstationer längs särskilt utvalda “vita vägar” (Trafikverket)
Boverkets bidrag, bl.a. investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler
Stöd och bidrag på energiområdet för företag (Energimyndigheten)
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar (Jordbruksverket)
Allmänna arvsfondens lokalbidrag
Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond (med energi avses här främst el) och investeringsfond
Klimatpremie för inköp eller leasing av vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner (Energimyndigheten)
Generella investeringsstöd för företag (Region Norrbotten) (beviljas vanligen inte för enbart energi- eller klimatåtgärder)