Pärlans förskola

Pärlans förskola ligger centralt beläget på Stationsgatan med Knut Lundmarkskolan och Parkskolan som närmaste grannar. På andra sidan gatan växer kommunens nya villaområde Bäckängen fram.

Pärlans förskola, med fem avdelningar, öppnades januari 2013 i nyrenoverade lokaler. Lokalerna är ljusa och öppna och skapar en god arbetsmiljö för barn och personal. På förskolan finns gemensamma utrymmen för skapande, rörelse, vattenexperiment samt ett kök för experiment och bakning.

Förskolans gård är stor och omväxlande. Utemiljön är varierad och här finns både skog, böljande kullar, gröna ytor och sandområden som ger rika möjligheter till lek och lärande. Möjlighet finns att vid behov avskärma en liten gård på förskolans framsida för de yngre barnen.

För att kunna nyttja vår samlade kompetens och erfarenhet arbetar förskolans fem arbetslag för att nå en samsyn som både gynnar varje barns utveckling och lärande och bidrar till ökad kvalité i verksamheten.

Våra avdelningar

Lingonet, 0929-172 76

Hjortronet, 0929-172 77

Hallonet

Blåbäret

Åkerbäret, 0929-172 78

Rektor

Marianne Stenvall
Telefon: 0929-175 47, 070-661 75 45
Marianne.Stenvall@edu.alvsbyn.se

Pärlans förskola
Stationsgatan 19
942 33 Älvsbyn