Elevråd

På vår skola jobbar eleverna för alla elevers rättigheter

På vår skola har vi ett fungerande elevråd. Elevrådet består av en representant från varje klass. Vi har möte varannan vecka. På våra möten tar vi upp sånt som eleverna känner är aktuellt att diskutera eller om det är så att vi behöver köpa in någonting till skolan och elevfiket.

Pia Åhman är vuxenansvarig för elevrådet på skolan.