Kansli

Kansliet består av två verksamheter; Kansli och Information.

Kansliets uppdrag:

  • Lämna ut allmänna handlingar på begäran
  • Registrera inkommande handlingar
  • Administrera nämnder och utskott
  • Administrera arvoden och ersättningar till förtroendevalda
  • Sköta kommunens arkiv
  • Hålla kommunens officiella anslagstavla uppdaterad
  • Personuppgiftsansvar
  • Integrationssamordning

Vid kansliet jobbar kanslichef, fem kvalificerade handläggare och två informatörer/kommunikatörer.

Kansliet kontaktas via e-post: kansli@alvsbyn.se

Information

Informationsverksamhetens roll är extern information till kommunmedborgarna och intern kommunövergripande information. Varje enskilt verksamhetsområde/enhet/avdelning har ansvar för den egna informationen och Informationsverksamhetens roll är att, vid behov, vara ett stöd för dem. Informationsverksamheten är också presskontakt, ansvarig för kommunens tidning Älvsbybladet, webbplatsen alvsbyn.se och kommunens grafiska profil. Är också kommunens representant när det gäller information/kommunikation i länssammanhang.