Fritidshem Vistträskskolan

Undervisning i fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men eleverna utmanas också kontinuerligt genom att de inspireras till nya upptäckter.

Fritids är till för barn i åldern 6-12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritids före och efter skoldagen samt på loven.

På Vistträskskolan finns ett fritidshem med ca 12 inskrivna elever. Här går barn i åldrarna 7-9 år. Vi har öppet måndag till fredag från klockan 06.00 fram till skolan börjar, och från att skolan slutar fram till klockan 18.00.

På Vistträskskolans fritids jobbar Gabriella Grahn och Cecilia Goldkuhl.
Telefon: 070-600 44 23

Schema för abonnerad tid på fritids

Här kan du ansöka om fritidsplats

Här kan du läsa fritidshemmens gemensamma mål

Fritidshem – regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

Läs gärna våra styrdokument på Skolverket