Grytet

Grytet är en av Älvsbynkommuns två resursavdelningar. Organisatoriskt innebär det att vi har 14 platser varav 4 platser är avsedda för barn i behov av särskilt stöd. Barnen är i åldrarna 4-6 år. Bemanningen på avdelningen är tre heltids förskollärartjänster och en heltids specialpedagogtjänst. Pedagogerna har erfarenhet av och riktad fortbildning för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Vi har en strukturerad verksamhet med tydliga rutiner. Vårt arbetssätt är väl genomtänkt och vi för en ständig dialog i arbetslaget om hur vi genom vårt förhållningssätt, utformning av miljö och val av material kan stötta barns utveckling, lärande och samspel. Barnen delas in i mindre grupper under stora delar av dagen för att skapa gynnsamma förutsättningar för kommunikation och samspel. En del av våra barn mår bra av att få lite extra motoriskträning, vi går därför till Älvsbyvärken och gympar kontinuerligt.

Vi använder tal, tecken och bilder för att stödja barns språkutveckling och förmåga att uttrycka sin vilja. Med hjälp av foton och symboler skapar vi förutsättningar för barnen att få en tydlig bild av hur deras dag ser ut. Vi erbjuder en varierad verksamhet med många tillfällen för utveckling och lärande i vardagen.

Telefonnummer avdelning Grytet – 0929-170 26.