Bidrag till dig som pendlar på grund av studier

Du som bor (är folkbokförd) i Älvsbyns kommun och studerar i någon av kommunerna Älvsbyn, Luleå, Boden eller Piteå kan få tåg- eller busskortet subventionerat med 50 %. Som heltidsstuderande vid Luleå tekniska universitet har du möjlighet till ytterligare subvention.

För studier gäller studerande vid universitet, högskolor och YH-utbildningar.

De busskort som kommunen subventionerar är periodkort och rabattkort med 40 enkelresor. För tåg gäller 50-kort.

Periodkort – Räcker 30 dagar med obegränsat antal resor. Billigaste alternativet om du pendlar 4-5 gånger i veckan.

Rabattkort – Ett kort laddat med ett antal resor på viss sträcka. OBS, kortet måste laddas med minst 40 enkelresor.

Ett studieintyg ska lämnas in första gången man nyttjar subventionen och sedan en gång per år, för att vi ska kunna kontrollera att du har rätt till bidraget. Använd nedanstående blankett.

Intyg om studier

Begär kvitto när du fyller på Länstrafikens busskort. Det är originalkvittot du lämnar in till kommunen för att erhålla subventionen. Pengarna utbetalas efter handläggning.

Lämna in kvittot till Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn senast 3 månader efter inköpsdag. Glöm inte att ange på vilket konto pengarna skall sättas in.

Heltidsstuderande vid Luleå tekniska universitet kan köpa ett 40-kort per 30 dagar till ett pris av 200 kronor. Krav är att du studerar på heltid, uppbär studiemedel samt är folkbokförd i Älvsbyns kommun. Köpställe är receptionen i B-huset på universitetsområdet.

Via denna länk kan du kolla tider för buss och tåg.

Har du frågor så kontakta:
Ulrica Hamsch, Landsbygdsutvecklare
Telefon: 0929-171 40 (med mobilkoppling)
E-post: ulrica.hamsch@alvsbyn.se