Gymnasial vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna från 20 år som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en frivillig utbildningsform och avgiftsfri, du betalar bara för dina studieböcker och annat studiematerial.

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Rätt till gymnasial vuxenutbildning har du från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller har ett studiebevis eller en gymnasieexamen oavsett ålder.