Idet

Bild på Idets entré

Idet är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år.

När vi planerar och utvärderar vår verksamhet utgår vi från Läroplanen, vår lokala arbetsplan samt Kolt-programmet.

Kolt-programmet innebär följande:

Kommunikation

(viktigt att äga ett språk)
Samtal i vardagssituationer, så som vid måltider, på- och avklädning.
Försöka tolka och tyda kroppsspråk, miner och gester.
Samlingar med sång, rörelselekar, ramsor och fingerlekar.
Gott om böcker och tillfällen att läsa och berätta om vad vi ser.

Omsorg

(grunden för all annan utveckling)
Det ska finnas ett knä att sitta i om barnet behöver det.
Måltiderna är tillfällen för gemenskap och språklig stimulans.
Vi vuxna ser varje barn varje dag.
De yngstas behov av sömn ska tillgodoses..

Lek

(barnens viktigaste sysselsättning)
Delta i leken på barnens villkor.
Se till att alla barn är med i lekgemenskapen.
Ge mycket tid, utrymme och material till leken eftersom vi tar leken på allvar.
Lära barnen enkla lekar.

Tid

Rutiner och omvårdnad tar mycket tid, den tiden ska vi fylla med bra innehåll.
Tid att lyssna.
Tid att prata och berätta.
Tid för spontanitet.
Tid att sjunga.
Tid att vakna.
Tid att hjälpa till.
Tid till lek.

För oss på Idet är det viktigt att varje barn upplever trygghet och välbefinnande eftersom det är grundläggande för positiv utveckling och lärande. Vi har ett varmt och tillåtande klimat där barnen känner sig sedda, bekräftade och tillåts vara individer utifrån sina egna villkor. Att barn trivs och mår bra i förskolan är en förutsättning också för att föräldrar ska känna förtroende och tillit till personalen. Ett kännetecken på att barn upplever trygghet och välbefinnande är att de med lust och glädje kommer till förskolan.