Öppenhälsan

 

Vi genomför behandlande samtal på uppdrag av handläggare på socialtjänsten. Vi erbjuder familjesamtal, föräldrastöd och samtal med barn och unga.  Samverkan med andra viktiga kontakter kring familjer sker också exempelvis skola och sjukvård. Vår uppgift är att göra hållbara förändringar under behandlingstiden och hjälper till att involvera och behålla för familjen viktiga personer i nätverket kring familjen. En förutsättning för vårt arbete är att hela familjen är delaktig och själva önskar en förändring. Vi genomför även ABC-föräldrakurser för barn i åldrarna 3-12 år.

Vi vet att ni som föräldrar är de viktigaste personerna i barnets liv. Vi tar därför inte av er ansvaret och inte heller skyldigheterna och ni är delaktiga och medvetna om allt som sker runt er familjesituation. Träffarna kan ske både i lokalerna på Öppenhälsan men också i hemmet. Vi arbetar utifrån sekretesslagstiftningen.  Däremot har vi anmälningsplikt om vi befarar att någon far illa.

Vi som arbetar här är:
Marina Johansson behandlare 070-600 19 62
Marlene Stoltz behandlare 070-270 02 43
Linnea Nyström behandlare 070-228 44 76

För att ta del av de insatser vi erbjuder behöver du ha ett beslut om insatsen av en handläggare.

Handläggare vid Individ och familjeomsorgen (IFO) tar emot ansökningar eller frågor gällande ovanstående.
Telefon: 0929-173 99
Telefontid alla vardagar mellan klockan 08.00 – 10.00.

Vi nås även via e-post på socialsekreterare@alvsbyn.se
E-post kontrolleras klockan 08.00, 11.00 och 15.00.

Välkommen att kontakta oss!