Familjerätt

Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor.

Vårdnads-, umgänges- och boendeutredningar

När föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge beslutar tingsrätten om detta efter att familjerätten fått i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet.

Avtal

Föräldrar som är överens i vårdnad-, umgänge- och boendefrågan kan upprätta avtal om detta. Ett godkänt avtal är juridiskt lika bindande som en dom.

Familjerätt

Rådgivning och stöd i familjerättsliga frågor kontakta:

Marianela Gonzalez Tel: 070-667 12 24
Anette Sundin Tel: 070-600 20 82

Fastställande av faderskap eller föräldraskap

Barn har rätt till sitt ursprung. Barn har också rätt till försörjning och arv. Därför måste det juridiskt vara fastställt vilka som är barnets föräldrar.

Bekräfta att du blivit förälder vi Skatteverkets e-tjänst

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta faderskap och föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse. Om inte registrering är gjord senast dag 14 blir Familjerätten ansvarig för utredningen.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst är ni välkomna att kontakta enheten Individ och familjeomsorgen.

Du kan använda e-tjänsten om:
– Föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föds.
– Bekräftelsen genomförs och godkänns inom 14 dagar från barnets födelse.
– Båda föräldrarna har e-legitimation

Skatteverkets e-tjänst för bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Mer än 14 dagar efter barnets födelse

Skatteverket meddelar oss på Familjerätten om ingen har bekräftat föräldraskapet genom Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar från barnets födsel. Då får mamman ett brev av oss där vi uppmanar att ta kontakt med enheten Individ och familjeomsorgen för att boka in en tid för att fastställa faderskapet/föräldraskapet samt anmäla gemensam vårdnad.

Tid bokas hos:

Administratör, telefonnummer: 0929-172 17

Adoption

Den eller de som önskar adoptera barn ansöker om kommunstyrelsens medgivande för detta.

Kontakta oss

Tid bokas via handläggare. Dessa träffas säkrast mellan klockan 08.00 – 09.30. Telefonnummer 0929-173 99
eller maila till: socialsekreterare@alvsbyn.se

Meddelande kan även lämnas via kommunens växel på telefon 0929-170 00.