Regnbågens korttidsboende

Regnbågens Korttidsboende är beläget på Tärnstigen 11 i en anpassad enplansvilla med anslutande korridor till Tärnstigen 9 där Regnbågens fritids för skolungdomar över 12 år finns. Vi har en fin utemiljö nära grönområde och lekpark. Det finns även tillgång till skog med elljusspår och närhet till centrum. Detta ger goda möjligheter att anpassa aktiviteter utifrån individens behov och utvecklingsnivå.

Korttidsvistelsen

Syftet med korttidsboendet är att avlösa anhöriga till barn/ungdomar och hemmaboende vuxna som tillhör LSS personkrets. Regnbågen är en verksamhet som kan vara ett komplement till hemmet när familjen är i behov av avlastning. Vistelsen styrs efter personens beviljade behov. Antalet platser är fyra och verksamheten har personal dygnet runt. Maten lagas på plats och anpassas efter individens speciella behov.

Personalen arbetar efter en flexibel schemamodell och har kunskaper och erfarenheter för att klara olika omvårdnadsbehov. Vid behov struktureras vistelsen med hjälp av Teacch-pedagogiken och personalen har också kunskaper i olika kommunikationsmodeller som Pecs (bildspråk) och teckenspråk samt utbildning i att hantera exempelvis olika tekniska hjälpmedel. Personalens uppgift är att ge en god omsorg, stimulera samt uppmuntra till självständighet i största möjliga mån. Att gästa korttids ger även social utveckling och främjar kompisskap.

Bild från Regnbågens korttidsboende  Bild från Regnbågens korttidsboende

Korttidstillsyn

Regnbågens fritids riktar sig till ungdomar mellan 13-21 år med funktionsvariation som innebär att personen behöver tillsyn i anslutning till skoldagen och under lov. Verksamheten befinner sig i anslutning till korttids och personalen är också densamma. Korttidstillsynen bedrivs så att de grundläggande behoven av tillsyn, vila, rörelse, aktivitet, måltider och övrig omsorg tillgodoses.

Målet med hela Regnbågens verksamhet är att:

  • Ge tillsyn samt meningsfull sysselsättning och stimulans
  • Ge möjlighet till fysiska aktiviteter i olika former
  • Innehållet i verksamheten utformas individuellt för varje person
  • Kunna delta i olika sociala sammanhang

Ytterligare information lämnas av: Enhetschef Anna Berglund, telefon: 0929-172 19 eller 070-327 29 34.

Det går även bra att ringa personal på Regnbågen telefon: 070-509 73 63, 070-667 27 22.

Ansökan om korttidsvistelse sker via LSS-handläggare telefon: 0929-170 00 (vx).