Familjerådgivning

Familjerådgivningen arbetar med relationer och samlevnad, främst med fokus på parrelationer.
Vi kan alla möta svårigheter och dilemman i nära relationer i olika skeden av livet.
Det kan handla om svårigheter att förstå och kommunicera med varandra, om relationskriser, om svårigheter med närhet, intimitet och sexuellt samliv.
Det kan vara svårigheter att samarbeta eller om att vara i processen att separera.
Det kan också handla om en önskan att hitta tillbaka till varandra och fördjupa parrelationen.
Du kan vända dig till familjerådgivningen om du lever med partner eller lever ensam, har barn eller lever utan barn.
På familjerådgivningen råder extra stark sekretess. Inga journaler förs. Du har rätt att vara anonym i kontakten med familjerådgivningen.
Enligt ett politiskt beslut tas en ersättning ut med 200 kr/besök.

På familjerådgivningen i Älvsbyn arbetar leg psykoterapeut Maria Lundström Sundin.
Tidsbeställning görs hos Maria Lundström Sundin telefonnummer: 072-576 91 00.