Skolsköterskor/skolläkare

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I Elevhälsans medicinska insats ingår skolsköterskor samt skolläkare (Magnus Nilsson). Älvsbyns kommun har tre skolsköterskor och en skolläkare. Det medicinska ansvaret har en av våra skolsköterskor. Skolsköterskorna samt skolläkare ingår i den centrala elevhälsan tillsammans med kommunens skolkuratorer samt talpedagog. Elevhälsan har en egen verksamhetschef.

Vill du komma i kontakt med någon av våra skolsköterskor ring eller skicka e-post till ansvarig i respektive skolområde. Tänk på att våra skolsköterskor ibland är upptagna med bland annat elevbesök, vaccinationer, läkartider, telefonsamtal, möten, utbildningar och är då inte tillgängliga. Prova gärna att ringa igen vid ett senare tillfälle eller skriv ett e-postmeddelande.

Basprogram och vaccinationer under grundskolan och gymnasiet

Förskoleklass: Överrapportering från BVC. Förebyggande hälsosamtal tillsammans med föräldrar. Vikt, längd, syn, hörsel och ryggkontroll (för att upptäcka/utesluta skolios). Information på föräldramöte.

Åk 2: Uppföljning av elevens speciella behov, till exempel skolsituation, funktionsvariation och kronisk sjukdom. Kontroll av längd och vikt. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Åk 4: Förebyggande hälsosamtal. Samtal om bland annat trivsel i skolan, mående, kost, sömn, aktivitet och kompisar. Kontroll av längd, vikt och rygg görs (för att upptäcka/utesluta skolios).

Åk 5: Erbjudande om vaccin mot HPV. Samtal i flick- och pojkgrupper om puberteten. Överlämnandekonferens inför start i högstadiets lokaler. Skolsköterskan på högstadiet i Älvsbyn har ansvar för alla elever från och med åk 6. Uppföljning av kontrollelever.

Åk 7: Förebyggande hälsosamtal. Samtal om bland annat puberteten, kost, sömn, aktivitet, fritid, alkohol, tobak, narkotika, trivsel i skolan, mående, kompisar och relationer. Kontroll av längd, vikt och rygg görs (ryggkontroll för att upptäcka/utesluta skolios). Uppföljning av elever med speciella behov.

Åk 8: Erbjudande om vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Gymnasiet år 1: Förebyggande hälsosamtal. Samtal om bland annat trivsel i skolan, kost, sömn, aktivitet, fritid, alkohol, tobak, narkotika, mående, kompisar och relationer. Kontroll av vikt och längd. Vid behov kontroll av syn, hörsel och rygg (ryggkontroll för att upptäcka/utesluta skolios).

Kontakt

Skolsköterska Ann-Marie Notelid 
Enheter: Parkskolan, Vistträskskolan och Vidselskolan
Telefon: 0929-172 61
E-post: ann-marie.notelid@alvsbyn.se

Skolsköterska Linda Sköld (medicinskt ledningsansvarig)
Enheter: Älvåkraskolan
Telefon: 0929-171 49
E-post: linda.Skold@edu.alvsbyn.se

Skolsköterska Linda Hamberg
Enheter: Älvsbyns gymnasium och Knut Lundmarksskolan
Telefon: Gymnasiet mobil: 070-601 75 72
E-post: linda.hamberg@alvsbyn.se

Skolläkare

Tid till skolläkaren Magnus Nilsson bokas via skolsköterskan på ditt/dina barns skola.
Mottagning sker på Parkskolan, Älvåkraskolan, Gymnasiet eller Vidselskolan. Barn som går på Knut Lundmarkskolan har mottagning på Gymnasiet. Barn som går skola i Vistträsk har mottagning i Vidsel ev Älvsbyn.