Utredningsenheten

En del av Älvsbymodellen

Utredningsenheten är till för dig som är i behov av tillfällig hjälp i form av stöd och insatser i ditt dagliga liv. Hjälpen grundar sig på din ansökan som du lämnar till kommunens biståndshandläggare som fattar beslut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utredningsenheten startades 2021-03-01 och är en utveckling av tidigare utredningshemteam och korttidsverksamhet.

Hjälpen/stödet kan du få antingen på någon av Lövstigens åtta platser, Skogsgläntans två platser som finns på Ugglans särskilda boende eller i ditt eget hem.

På Lövstigen och Skogsgläntan finns totalt tio platser som nyttjas antingen till korttidsplats, växelvårdsplats eller utredningsplats. Lövstigen och Skogsgläntan är öppna dygnet runt årets alla dagar.

Hjälpen kan bland annat beviljas för att:

  • ge anhöriga avlösning i omsorgsarbete, benämns växelvård
  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt egna hem eller på Lövstigen.
  • ge dig stöd medan du väntar på en plats på särskilt boende

Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt med vardagsrehabilitering som fokuserar på flexibla lösningar och bygger på delaktighet tillsammans med dig och dina anhöriga. Vi som arbetar på utredningsenheten är ett team med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Målet med hjälpen är att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt eget hem på ett tryggt och säkert sätt.

Kontaktuppgifter till Utredningsenheten

Lövstigen, utredningar, växelvårdsplatser, korttidsplatser 170 92, 076-133 28 61 eller 070-667 62 23

Hemutredningsteam: kontakta Lövstigen för information.

Enhetschef: 170 98 eller 070-234 53 12

Sjuksköterska: 170 80 vardagar 08.00 – 09.00

Arbetsterapeut: 170 32 vardagar 08.00 – 09.00

Fysioterapeut: 170 87 vardagar 08.00 – 09.00