Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för alvsbyn.se

Älvsbyns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur alvsbyn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från alvsbyn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt två vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via någon av kontaktuppgifterna ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Äldre länkar öppnas i en del fall i nya fönster vilket kan försvåra navigering för dig med funktionsnedsättning. Dessa ändrar vi när vi får kännedom om dessa.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • En del av våra PDF-dokument kanske inte är helt tillgängliga

Vår ambition är att åtgärda tillgänglighetsproblem när vi får kännedom om det.

Oskäligt betungande anpassning

Älvsbyns kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Problem vid användning för döva

  • Videoupptagningar från kommunfullmäktigemöten textas bara med automatisk maskintextning och kan hålla lägre kvalitet

Motivering till åberopande av undantag:

I dagsläget har vi inte resurser att manuellt texta de flera timmar långa sammanträdena. Om vi skulle vara tvungen att texta manuellt så skulle vi behöva sluta med videoupptagningar av kommunfullmäktige vilket skulle försämra tillgängligheten till dessa sammanträden. Vi tolkar det som att i detta fall så är det tillräckligt bra med den automatiska maskintextningen. För de som vill ta del av beslut i kommunfullmäktige finns tillgängliga protokoll på kommunens webbplats alvsbyn.se

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kart- och GIS-tjänster

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alvsbyn.se.

Senaste bedömningen gjordes den 27 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 maj 2024.