InfoMentor

Sedan starten hösttermin 2017 har Älvsbyns kommuns samtliga grundskolor Infomentor som ett verktyg för att kommunicera med hemmen.

Som förälder förväntas du minst en gång i veckan logga in i Infomentor. Individuella inloggningsuppgifter och instruktioner har du som vårdnadshavare fått hemskickat via vanlig post.

När du loggat in kommer du att få bekräfta och eventuellt ändra dina kontaktuppgifter. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skolan har rätt uppgifter. Sedan kommer du att se ett antal färgglada rutor som efterhand kommer att användas mer och mer. Det är TRE rutor som vi kommer att koncentrera oss på inledningsvis; frånvaro, blogg och bedömningar

Länk för att logga in till InfoMentor

Frånvaro
Om du vill frånvaro-anmäla ditt barn gör du det genom att logga in och klicka på rutan ”frånvaro”. Här kan du sedan frånvaro-anmäla ditt barn innevarande och nästkommande dag. Är ditt barn sjukt mer än två dagar måste du alltså göra en ny anmälan den tredje dagen. Vill du bara anmäla ditt barn frånvarande en del av en dag måste du kontakta skolans handläggare: Linda Enmark telefonnummer 171 55 (Älvåkraskolan) Karin Lundström telefonnummer 172 62 (övriga grundskolor)

Blogg (Veckobrev)
När du klickar på rutan ”blogg” ser du det senaste veckobrevet från ditt barns lärare/mentor. Informationen är riktad till hela klassen och det handlar inte om individuell information. Här lägger lärarna in veckobrev och annan viktig information som ni därhemma behöver ha. Ta för vana att titta i bloggrutan minst en gång i veckan. Bloggen på Infomentor är tänkt att ersätta veckobrev via mail och/eller papper.

Bedömningar
Två gånger om året, vid höstterminens och vårterminens slut ska ert barns kunskapsutveckling i samtliga ämnen bedömas och dokumenteras i Infomentor. Det betyder att du som vårdnadshavare, tillsammans med ditt barn förväntas titta på detta inför utvecklingssamtalet som kommer i början av varje termin. I slutet av åk 3*, 6 och 9 gör lärarna en GRÖN markering om ditt barn har uppnått de förväntade kunskapskraven. Vid övriga terminsslut kommer ni att se GULA markeringar som indikerar att ert barn har nått de kunskapskrav som de arbetat med just den terminen. Om ditt barn inte når de kunskapskrav som de arbetat med kommer det att markeras med RÖTT. Det här kan verka komplicerat att läsa sig till detta, men ni kommer att förstå allt eftersom och vid utvecklingssamtalet får ni möjlighet att fråga. Det viktiga är att ni provar att logga in, klicka på rutan och tittar på bedömningarna!

*) I åk 3 är det bara ämnena matte, svenska, so och no som kan bli grönmarkerade eftersom det bara finns uttalade kunskapskrav för dessa ämnen i åk 3. Övriga ämnen har inte uttalade kunskapskrav förrän i åk 6 och där för kommer de att markeras med gult ända tills vårterminen i åk 6.

Boka utvecklingssamtal
Så småningom kommer ditt barns lärare att göra det möjligt för dig att boka utvecklingssamtal via Infomentor. Läraren lägger upp bokningsbara tider och du klickar på den tid du vill boka. Några lärare kanske gör detta redan denna termin, men det är möjligt att de bokar utvecklingssamtal med er på annat vis också.

Infomentor är ganska nytt även för oss, och vi håller på att lära oss. Detta får ni ha överseende med!

Bästa sättet att lära sig använda Infomentor är att logga in och börja klicka! ”Learning by doing”… Det finns ingen färdigutvecklad app än, men enligt Infomentor är detta på gång. Däremot går det alldeles utmärkt att, förutom via dator logga in på Infomentor via mobil och platta.