Mentorer

Mentorer på Älvåkraskolan läsåret 2023/24

Kontaktuppgifter till samtliga ämneslärare på Älvåkraskolan finns på InfoMentor.

7A                 Birger Grahn, Emelie Lidström

7B                 Ann Grahn, Emma Dahnsson, Sara Nilsson

7C                 Maria Lundberg, Catrin Viklund

7D                 Linda Sandgren, Kristian Stålnacke

 

8A                 Anna Lundberg, Katarina Molander

8B                 Amanda Lundström/Malin Johansson. Jennifer Kronfeldt

8C                 Kerstin Jonsson, Kjell Ernstsson Ögren

 

9A                 Susann Jalar, Matti Tuuri

9B                 Ingela Särestöniemi, Erica Engström

9C                 Ulla-Gun Nordström, Malin Lundberg

9D                 Emil Ebenfeldt, Tora Garberg

 

 

 

Anpassad grundskola                  Linda Bäcklin

Förberedelseklass               Ajmal Karimi

 

Speciallärare/Specialpedagoger

Miriam Boman, Jessica Berglund

IKT-pedagog

Daniel Lestander

Studie och yrkesvägledare

Robin Patomella