Personal Timmersvansens förskola

Marianne Stenvall är förskolechef för Timmersvansens förskola. Hon ansvarar även för Pärlans förskola.
Grundbemanningen på varje avdelning är 3 heltidstjänster. På förskolan arbetar 4 barnskötare, 10 förskollärare och en ökad grundbemanning på 75 %. På förskolan arbetar även en heltid kokerska och 1,62 % ekonomipersonal.

Vid behov, och alltid efter samråd med föräldrar, samarbetar vi med distriktssköterska, barnpsykolog, speciallärare och talpedagog.