Rutiner för klagomål

Här har du möjlighet att lämna klagomål på verksamheten inom förskola, skola (grundskola – vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

Ansvarig för att klagomålet handläggs och beslutas är förskolechef på respektive förskoleenhet. För grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildningen ansvarar skolenhetens rektor.

Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem, och blir en allmän handling. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning. Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Lämna dina klagomål till kommunen@alvsbyn.se.
E-posten märkes “Klagomål”.