VO – Samhällsbyggnad

Verksamhetsområdet (VO) Samhällsbyggnad har ansvar över myndighetsutövning inom bygglov, kartor, miljö, livsmedel/alkohol och utveckling/rådgivning inom näringsliv, landsbygd, samhällsplanering, energi/klimat.

Verksamhetsområdeschef är Roger Tuomas, näringslivschef och samhällsbyggnadschef.

Läs mer på

Bygga, bo och miljö

Näringsliv

Kontaktuppgifter hittar du på

Samhällsbyggnadskontoret