Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 förste-ersättare valda för mandatperioden 2023-2026.

Ordinarie ledamöter

Johan Dahlqvist (m) ordförande, Älvsbyn
Stefan Lindbäck (m) vice ordförande, Älvsbyn
Anna Lundberg (s), Lillträsk
Rikard Granström (s), Älvsbyn
Sara Risberg (s), Älvsbyn
Anneli Norén (s), Älvsbyn
Robert Forsberg (s), Älvsbyn
Oscar Johansson (v), Älvsbyn
Caroline Svensson (c), Älvsbyn
Anders Isaksson (c), Vistträsk
Peter Lundberg (kd), Älvsbyn
Göran Stenlund (l), Älvsbyn
Orvo Hannlöv (sd), Älvsbyn

Ersättare 1

Mats Mörtsell (m), Älvsbyn
Niklas Karlsson (m), Älvsbyn
Kerstin Backman (s), Granträsk
Linda Lidman (s), Älvsbyn
Ida Larsson (s), Hällan
Kristina Karlsson (s), Älvsbyn
Viktor Markström (s), Älvsbyn
Johanna Hellström (v), Älvsbyn
Lotta Gustafsson (c),
Agneta Nilsson (c), Manjärv
Margareta Lundberg (m), Hällan
Inger Lundberg (l), Älvsbyn
Monica Aidantausta (sd), Strycktjärn

Ersättare 2

Ambjörn Karlsson (m), Älvsbyn
Fredrick Hällström (m), Älvsbyn
Jenny Dahlberg (s), Vistträsk
Stefan Hortlund (s), Älvsbyn
Elisabet Nordebo (s), Älvsbyn
Jennie Lundberg (s), Älvsbyn
Cecilia Goldkuhl (s), Älvsbyn
Ulf Lundberg (v), Älvsbyn
Mathias Eriksson Livbom (c), Vistträsk
Mats Bergvall (c), Vidsel
Anna Markgren (kd), Älvsbyn
Jenny Lundqvist (l), Vidsel
Harry Lindvall (sd), Lillträsk

Ersättare 3

Erika Carlberg (-), Älvsbyn
Hans Eriksson (m), Älvsbyn
Milou Lindeberg (s), Älvsbyn
Alexandra Brännmark (s), Älvsbyn
Christer Karlsson (s), Älvsbyn
Susanne Elghorn (s), Älvsbyn
Emma Envis Häggkvist (v), Älvsbyn
Magnus Danielsson (c), Övre Tväråsel
Göran Lundström (c), Granträsk
Åsa Edin (m), Älvsbyn
Esbjörn Henriksson (l), Älvsbyn
Roland Segergren (sd), Vidsel
Vakant plats