Vistträsk förskola

Vistträsk, byn där svanarna möts om våren.
En förskola där vi jobbar i nuet med vår framtid.
Förskolan består av en avdelning med barn 1-6 år.
Förskolan delar lokaler tillsammans med förskoleklass och grundskola.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Vår målsättning är att lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18, vårt uppdrag. Förskolan ska vara:
Rolig – barn ska känna en längtan att komma hit.
Trygg – barn och föräldrar ska känna sig välkomna, sedda och lyssnade till.
Lärorik – miljön ska vara stimulerande utifrån de olika åldrarna. Vi ser varandra, lyssnar till varandra och bekräftar varandra.

Idag har jag bara lekt

Leken är en viktig del i barnens vardag. I leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar känslor, intryck och upplevelser. Leken utvecklar den kognitiva, sociala och motoriska utvecklingen.

“I leken och det luftfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliska tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.”

– Lpfö 18 Likabehandlingsplan.

Mål och riktlinjer

Vi arbetar i en målstyrd verksamhet med utgångspunkt från Lpfö 18. För att kvalitetssäkra verksamheten använder vi måldokument och väljer utvecklingsområden utifrån verksamhetens behov och barnens intressen som vi fokuserar på under en viss period. För att synliggöra lärandet, processerna och vad verksamheten erbjuder arbetar vi med pedagogisk dokumentation.

Samverkan förskola och hem

Inskolning sker under två veckor. Barnet ska bli trygg tillsammans med förälder i förskolans miljö.
Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per år.
Under hösten har vi föräldramöte och under våren vernissage där barn och föräldrar tillsammans har möjlighet att se och prata om vad verksamheten har erbjudit.

Vi som jobbar här

Rektor

Pegah Lotfian
Telefon: 0929-175 50
pegah.lotfian@alvsbyn.se

Personal

Åsa Tyrbo
Tina Lastumäki
Camilla Henriksson
Lena Viklund

Telefon: 070-600 28 52

Adress:
Sörvägen 6
942 91 Vistträsk