Familjehem och jourfamiljehem

Vill ni hjälpa till?

Som familjehem och jourfamiljehem tar ni emot barn och/eller ungdomar i ert hem för en kortare eller längre tid. Vi är i behov av fler familjer av varierande slag, då de barn vi möter har olika behov. Det gemensamma är att alla behöver trygga och stabila vuxna omkring sig.

Välkommen att kontakta oss på Socialtjänsten

familjehemsgruppen@alvsbyn.se

Familjehemssekreterare
Anna Jonsson 070-667 08 78
Lisa Nilsson 0929-172 41

Länk till kommunens e-ansökan för intresseanmälan

Länk till Min insats (Socialstyrelsen)

Familjehem

Som familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för stadigvarande vård och fostran. Det innebär att barnet bor på heltid i er familj. Barnet/ungdomen har oftast någon form av umgänge med sina föräldrar, vilket ställer krav på samarbete med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare och eventuellt andra viktiga personer i barnets liv.

För att bli familjehem krävs att du och din familj har tid och utrymme, både känslomässigt och utrymmesmässigt. Ni ska ha en stabil social situation. Som familjehem kan man vara ensamstående, sambo eller gift, med eller utan egna barn.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett uppdrag från socialnämnden. Uppdraget medför både rättigheter och skyldigheter.

Jourhem

Som jourhem tar ni emot barn och ungdomar med kort varsel för akuta uppdrag. Det innebär att barnet bor på heltid i er familj. Barnet/ungdomen har oftast någon form av umgänge med sina föräldrar, vilket ställer krav på samarbete med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare och eventuellt andra viktiga personer i barnets liv. En jourplacering kan vara upp till 6 månader.

För att bli jourfamiljehem krävs att du och din familj har tid och utrymme, både känslomässigt och utrymmesmässigt. Ni ska ha en stabil social situation. Som familjehem kan man vara ensamstående, sambo eller gift, med eller utan egna barn.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett uppdrag från socialnämnden. Uppdraget medför både rättigheter och skyldigheter.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot barn/ungdomar varannan till var tredje helg och eventuellt mer i samband med lov. Som kontaktfamilj styr ert utrymme vad som är möjligt.

Kontaktperson

Som kontaktperson möter du barn/ungdomar en till ett par gånger i veckan. Det kan till exempel handla om den unge behöver stimuleras till aktivitet eller behöver någon vuxen utanför familjen att prata med och få vägledning av.

Så går en utredning till

Socialtjänsten kommer att utreda dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. I utredningen kan kommunen bland annat titta på

  • Vilka som bor i hemmet och er livssituation
  • Hur boendet och närmiljön ser ut
  • Dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
  • Anledningen till att du vill ta emot ett barn
  • Vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn
  • Referenser från någon närstående eller kollega
  • Uppgifter från socialtjänstens register i de kommuner du bott i
  • Uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.