Kuratorer

Elevhälsans psykosociala- och psykologiska insats

Hej, vi heter Stina Wiman, Petra Mattsson och Malin Janeheim och vi arbetar som kuratorer på elevhälsan i Älvsbyns kommun. Vi finns till för elever inom hela grundskolan samt Älvsbyns gymnasium.

Vad gör vi som kuratorer?

Eleverna kan vända sig till oss då de behöver en utomstående vuxen att prata med. Det kan till exempel handla om problem i hemmet, i skolan, med kamrater, pojk- eller flickvänner, syskon, föräldrar eller lärare. Eleverna kan även använda oss som “bollplank” när de står inför något nytt och behöver prata med någon utomstående. Inga funderingar eller problem är för små eller för stora.

Föräldrar kan ringa oss om de är oroliga för sitt barn och behöver någon att prata med om detta. Ibland träffar vi föräldrar och barn tillsammans för att prata om något.

Tillsammans med övrig personal på skolan vill vi bidra till att alla elever känner sig trygga i skolan och att de får det stöd och den uppmuntran de behöver. Lärarna kan vända sig till oss om de är oroliga för någon elev och behöver råd. Vi deltar även vid elevvårdskonferenser.

Vi har Tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får prata med någon (varken föräldrar, socialtjänst eller personal på skolan) om något som sagts i vårt samtal, så länge som eleven inte vill eller godkänner att vi tar kontakt med någon annan.
Däremot är det bra och något vi strävar mot, att föräldrarna känner till att barnet har en kontakt med kuratorn.

Vi har däremot Anmälningsplikt. Det innebär att vi har en skyldighet att prata med till exempel Socialtjänsten om vi har misstankar om att de kanske måste vidta åtgärder till en underårigs skydd. Vi gör dock inte något i smyg, utan berättar allt för den elev vi är orolig för.

Så här når du oss

Ring, skicka sms eller e-post för rådfrågning eller tidsbokning.

Petra Mattsson Knut-Lundmarksskolan, Älvsbyns gymnasium
petra.mattsson@alvsbyn.se
070-672 67 56

Stina Wiman Parkskolan, Vistträsk och Vidselsskolan samt Ungdomsmottagningen
stina.wiman@alvsbyn.se
070-571 72 57

Malin Janeheim Älvåkraskolan år 7-9 samt år 6 Parkskolan
malin.janeheim@alvsbyn.se
070-667 25 52

Skolpsykolog
Älvsbyns skolpsykolog heter Christopher Andreasson. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av centrala elevhälsan.