Barn som far illa

Alla barn och unga har rätt till en trygg och säker uppväxt.

En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal samt polis, har enligt lag skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Skyldigheten gäller oavsett om en arbetar i privat eller offentlig regi. Dessa yrkesgrupper har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

Våga vara vuxen och våga reagera om du känner oro för ett barn eller ungdom. Ring gärna och konsultera med en handläggare för barn och unga om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet och att du tycker familjen behöver hjälp. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en anmälan genom att inte uppge ditt namn.

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till Barn- och familjeenheten under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

Vad händer sen?

När en anmälan kommer in till oss är vi skyldiga att utreda förhållandena för just det barnet. Första steget är ofta att en handläggare tar kontakt med barnets föräldrar, som informeras om de uppgifter som har kommit in. Om handläggaren bedömer att anmälan bör utredas vidare inleds en utredning.

Kontakta oss

Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan förutsatt att du inte har röjt din identitet. En anmälare som röjt sin egen identitet för socialtjänsten kan inte själv bestämma om hen ska vara anonym i förhållande till den anmälan rör och kan inte heller av myndigheten utlovas anonymitet. Om du i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Handläggare för barn och unga tar emot anmälningar som rör barn och unga.

E-tjänst

Den 13 september 2021 lanserade Socialtjänsten en ny e-tjänst ”Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa”.

Här kan du göra en orosanmälan via en e-tjänst om du misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Denna e-tjänst kan du använda både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet.

Länk till e-tjänst:

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Telefontid

Alla vardagar kl. 08.00 – 10.00.
Övrig tid under dagen svarar handläggare i mån av tid på samma telefonnummer
Telefon: 173 99

Övrig tid, kvällar och helger, om det är akut – ring Polisen! Telefon 112.

E-post

socialsekreterare@alvsbyn.se

E-post kontrolleras kl. 08.00, 11.00 samt 15.00.

Användbara länkar

Barnombudsmannen
BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn