Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Jag heter Ulla Bergkvist och arbetar som studie- och yrkesvägledare vid Älvsbyns gymnasium.

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att hjälpa elever när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär.

Som elev vid Älvsbyns gymnasium träffar du mig som studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina tankar som rör dina framtida studie- och yrkesval.

Genom vägledning kan du få hjälp med att:

 • öka medvetenheten om dig själv och din omvärld
 • bli medveten om vilka alternativ som finns
 • fatta beslut
 • upprätta en handlingsplan
 • genomföra planen

Du kan bli erbjuden:

 • information om studier och yrken
 • kortare vägledningssamtal
 • längre vägledningssamtal (boka gärna tid)
 • studieplanering

Du kan vända dig till mig med frågor som rör:

 • Gymnasieprogram och olika kurser
 • Behörighet till högre studier
 • Olika utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad

Som studie- och yrkesvägledare omfattas jag av sekretess och arbetar enligt de etiska riktlinjer som Sveriges vägledarförening har antagit.

Jag finns på Älvsbyns gymnasium måndag till torsdag 07.30 – 16.30, fredagar 07.30-13.00.
Lunch har jag mellan 12.00 – 13.00.

Du når mig på telefon 0929-173 01.
Min e-post är ulla.bergkvist@edu.alvsbyn.se

Välkommen med dina funderingar!