Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till. Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Här kan du läsa om gemensamma riktlinjer för samverkan

Hit kan du vända dig

Omsorgen om funktionshindrades olika insatser är och ska vara individuellt anpassade enligt LSS-lagen. Oavsett funktionsnedsättning ska människor ha rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället. Kommunen erbjuder många former av personligt stöd till personer med funktionsnedsättning. Som exempel kan nämnas personlig assistans, daglig verksamhet, färdtjänst, korttids/fritids och ledsagarservice.

Här hittar du mer information om de olika insatserna

Kontaktuppgifter till handläggare för LSS och socialpsykiatri

LSS Råd och stöd i Norrbotten

Vill du veta mer

UMO – funka olika

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialtjänstlagen (SoL)