Kommunalrådets jul- och nyårshälsning

Coronapandemin drabbade oss hårt i slutet av november, men vi har tillsammans lyckats med att minska spridningen och vi ser tydligt nu att belastningen på de flesta av kommunens verksamheter börjar återgå till ett mer normalt läge. Här ska sägas att personalen har gjort ett fantastiskt arbete med hanteringen av pandemin.

Nu fortsätter vi med att följa rekommendationerna så att det inte blossar upp igen.

Vi har förutom pandemin även drabbats av ett oseriöst företag som utnyttjat fattiga EU-medborgare. Där fick vi stora problem med boendesituationen för de drabbade och de kringeffekter som blev med otrygghet i samhället i övrigt. Där visade det sig att kommunens så kallade verktygslåda med åtgärder var begränsad, men med kraftfulla viten och frekventa besök både av kommunens handläggare, brandkåren och polisen avslutade ägaren av fastigheterna sin närvaro i kommunen.

Branden på Polarbröd chockade kommunen och oss medborgare, men Polarbageriet var snabbt ute och sa att bageriet skulle byggas upp i Älvsbyn igen. Det gav signaler på att det kommer att bli en bra lösning på den uppkomna situationen. Att kommunen hade en tom industrilokal visade sig vara en vinstlott, då det skapade förutsättning för Polarbröd att snabbt starta upp smörgåstillverkningen i Älvsbyn.

Men var det då endast elände 2020? Nej naturligtvis inte, vår skola rankas av Lärarförbundet på plats 10 av 290 kommuner i Sverige. Näringslivsklimatet är förbättrat och vi är nu bäst i Norrbotten. Vi har beslutat att renovera badhuset och bygga en ny sporthall, ett fantastiskt roligt framtidsinriktat beslut. Vi har ekonomin under kontroll, även om vi skulle vilja ha mer resurser att använda till samhällsutveckling.

Sedan vill jag i väntan på ett vaccin uppmana, att vi nu fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Med de orden vill jag önska er alla en god jul och gott nytt år!

Tomas Egmark
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Älvsbyns kommun

Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg