Psykisk hälsa

Har du behov av akut hjälp?

Här finner du information och kontaktvägar vid akuta ärenden.

» Akut hjälp

Alla människor upplever motgångar, förluster och mår dåligt ibland. De flesta människor har erfarenhet av psykiska besvär, antingen för egen del eller genom någon närstående.

Här nedan hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom. Här finner du även uppgifter om vilka verksamheter i kommunen och landstinget som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur du kan komma i kontakt med de olika verksamheterna.

» Brister i föräldraskap

» Dyslexi

» Dödsfall

» Ekonomiska problem

» Funktionsnedsättning

» Ilska och utbrott

» Kriminalitet

» Kris i livet

» Mobbning och kränkande behandling

» Problem i familjen

» Problem i skolan

» Riskbruk och missbruk

» Sexuella övergrepp

» Skilsmässa

» Skolfrånvaro

» Stress

» Våld och övergrepp

Du kan alltid ringa eller besöka 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning och kontaktuppgifter dit du kan vända dig. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.