familjeteam

Familjeteam

I början av 2023 fick verksamheten i uppdrag att inrätta ett familjeteam. Under året har det arbetats fram ett förslag och den 18 december togs beslut av kommunstyrelsen att införa ett sådant i Älvsbyns kommun. Familjeteamet ska vara i gång under våren 2024.
Syftet med ett familjeteam är att arbeta med tidiga insatser och att via föräldrarna och deras önskade behov främja barns hälsa och positiva utveckling samt maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.

Målet med familjeteamet är bland annat att hjälpa familjer att förbättra familjens livssituation genom handledning och praktisk pedagogik i att få struktur i vardagen samt hitta och stärka familjens egna resurser. Familjeteamet ska erbjuda en verksamhet som inte är myndighetsutövande utan ger stöd och råd utan dokumentation men med sekretess och/eller kan ge hänvisning vidare. Familjeteamet ska möta och bistå familjerna när problem uppstår för att arbeta med dessa i ett tidigt stadium.

Till en början kommer verksamheten starta med bland annat:

  • Föräldralots – telefontid där föräldrar kan ringa för att få råd och stöd.
  • Ge rådgivande samtal 3-5 ggr utan dokumentationsplikt.
  • Närvara på möten som är kopplat till exempelvis frånvaro i skolan.
  • Stötta och motivera barn och ungdomar som är på väg att bli hemmasittare.
  • Genomföra föräldrastödutbildningen ABC (alla barn i centrum).
  • Initiala samtal angående våld i nära relation.
  • Genomföra och leda tematiserade föräldramöte.

Mer information om familjeteamet och dess verksamhet kommer.

Senast uppdaterad 2024-01-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.